Suprimides les taxes judicials

5 març 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

El Consell de Ministres del Govern de l’Estat celebrat el divendres 27 de febrer, ha aprovat el Reial decret llei pel que se suprimeix l’obligatorietat del pagament de la taxa judicial per als ciutadans, a les persones físiques.

Així, gràcies a la pressió social s’ha aconseguit que la Llei de Taxes hagi estat modificada en dues ocasions pel mateix Govern que va engegar la norma -aquesta última vegada perquè els ciutadans no paguin aquest tribut-.

 Només subsistirà l’obligatorietat de pagar la taxa a les persones jurídiques (societats mercantils, etc.).

Cal saber que des de la seva entrada en vigor, en poc més de dos anys de la vigència de la llei que les establí (llei 10/2012, de 20 de novembre), s’ha recaptat prop de 600 milions d’euros, que no han revertit a la Justícia.

Com que en aquest país ja ens hem acostumats a ser malpensats, i més val que sigui així, podria ser que el Govern espanyol s’hagi volgut avançar a una possible sentència del Tribunal Constitucional, que declarés inconstitucional la pròpia llei, que va ser aprovada sense prendre en consideració l’opinió de diferents sectors judicials, com les associacions de jutges, fiscals o advocats.  Vés a saber si hi ha algun ocell que ha  xiulat a l’orella governamental sobre el sentit de la possible sentència.

La supressió de taxes s’inclou en el Decret de Mesures urgents per a la reducció de la càrrega financera i d’ordre social que s’ha publicat el 28 de febrer en el BOE i va entrar en vigor dilluns d’aquesta setmana (2/3/2015). El Ministre de Justícia explica que “es continua així treballant perquè la Justícia estigui a l’abast de tots, garantint la tutela judicial efectiva”, reconeixent amb això que durant aquests dos anys llargs s’ha vulnerat l’accés a la Justícia per a molts ciutadans i per tant s’ha estat treballant per tal que la Justícia no estigui a l’abast de tots.

Coneguda la notícia, el Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) ha mostrat la seva satisfacció per l’aprovació del Reial decret llei, encara que deixa constància que la satisfacció és parcial perquè no estén la derogació de les taxes també a les pimes, “la qual cosa repararia plenament la injustícia i contribuiria a impulsar el creixement econòmic i la creació d’ocupació”.

La nota del CGAE ressalta que la supressió és una “victòria dels ciutadans i de l’Advocacia que durant tres anys ha encapçalat el clam social i la batalla contra les taxes al costat de tots els operadors jurídics, partits polítics, els sindicats, les associacions de consumidors i associacions i col·lectius d’advocats”.

La mesura és una bona notícia per a tots els ciutadans als quals s’ha vingut limitant el seu dret d’accés a la Justícia, sense que a més, els diners recaptats, en contra del compromès pel Govern, s’hagi destinat a millorar el servei públic de la Justícia Gratuïta.