Testament vital

23 gener 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

D’entre les qüestions transcendents a la vida hi ha el testament vital. Malgrat els mitjans de comunicació se n’han ocupat alguna vegada, hi ha un gran desconeixement sobre què és i quin és el seu objectiu. És a dir, per a què serveix.

L’anomenat testament vital és el mateix que el que es coneix legalment  com a Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Essencialment es tracta d’un document en què l’interessat dóna unes instruccions que al seu metge i al personal sanitari, fent constar quin tipus d’atenció mèdica desitjaria o no rebre al final de la vida, en el cas de trobar-se en una situació d’incapacitat per prendre decisions i comunicar-se.

Alguns dels continguts més importants del DVA poden consistir en: designar un representant que vetlli pel compliment de les nostra voluntat,  així com descriure quins tractaments mèdics acceptaria o rebutjaria a la fi de la vida, demanar cures pal·liatives, entre d’altres, o evitar els  procediments que reprodueixen de manera artificial aquelles funcions vitals bàsiques que el pacient ja no pot realitzar per ell mateix degut al seu estat de salut. L’objectiu de les mesures de suport vital és el manteniment de la vida i no la curació, com per exemple el ventilador mecànic,  l’alimentació i hidratació artificials, per via venosa o per sonda,  l’administració de medicació per a evitar infeccions,  la diàlisi, per a extreure les toxines dels ronyons quan aquests no funcionen, la reanimació cardiopulmonar (RCP), utilitzada en cas de parada cardiorespiratòria, etc.

Per poc que ens posem en situació i pensem que nosaltres mateixos ens podem trobar en aquesta situació, veurem l’abast del testament vital.

Quan hi ha joventut i/o salut, aquest és un tema que pot semblar intranscendent, però malgrat sabem el nostre futur últim (la mort), no sabem ni quan no com hi arribarem.

Tots estem voltats de persones afectades de malalties que no per incruentes són menys transcendents, allarguem més anys però en unes condicions que moltes vegades si les coneguéssim abans, no les voldríem viure. Aquest “testament” promou el principi ètic i legal de l’autonomia del pacient a l’hora de prendre decisions relatives a la salut, fins i tot quan aquest ja no pot decidir per si mateix.

És important tenir en compte que el moment d’atorgar el document, és quan, essent major d’edat, s’està en plena capacitat per expressar de manera lliure i anticipadament les instruccions a tenir en compte quan les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Aquest requisit esdevé imprescindible, si tenim en compte que seran terceres persones les que hauran de tenir en compte aquella nostra voluntat i, per tant, per facilitar que es compleixi la nostra voluntat, serà necessari que aquestes terceres persones tinguin accessible el document amb les nostres manifestacions, per ser més efectius i evitar mals entesos.

Amb molt bon criteri, el testament vital (DVA), s’ha d’inscriure en un Registre específic del Departament de Salut, de forma i manera que així serà accessible per al personal sanitari, per tal de tenir en compte el seu contingut, i a més podrà contactar amb el  representant que s’hagi fet constar al DVA, que ha de ser una persona de plena confiança designada per l’interessat, que  ha de conèixer els seus valors i la seva voluntat, tenint facultats per interpretar-la i aplicar-la (serà l’interlocutor de l’interessat o interessada, amb el metge o l’equip sanitari quan aquest darrer no pugui expressar la seva voluntat per si mateix).

Assessorar-se sobre aquest tema és tan senzill com important.