Unnim pisos per Internet

16 desembre 2010 por Joan Planas

És un fet que cada dia hi ha més serveis per Internet i que aquesta profusió implica en ella mateixa una major utilització de la xarxa. És el peix que es mossega la cua. La mateixa premsa digital és seguida cada dia per més gent, fins al punt que les empreses editores es plantegen implantar el pagament o co-pagament (en alguns cassos ja implantat)

Avui en dia la banca electrònica que tenen totes les entitats n’és un  altre exemple.

Al seu dia els caixers automàtics van ser una innovació, la implantació de la banca electrònica és el paradigma d’utilitats. No podem concebre avui cap banc o caixa d’estalvis o cap tipus d’empresa o entitat, sense una web que doni serveis als seus clients i/o associats (i n’hi ha de molt especialitzades). Quan personal i temps es necessitaria per fer presencialment el que fem per la xarxa?

Ja fa un temps varem felicitar la idea i realització de caixaterrassa en incorporar a la seva web les ofertes immobiliàries. No és una qüestió estètica, sinó que ajuda i molt a donar sortida als productes immobiliaris de la pròpia caixa (en tant les caixes es converteixen en competidores de les immobiliàries –necessiten treure’s de sobre el màxim d’immobles per fer calaix- reben també fortes crítiques per part d’aquestes immobiliàries ja que competeixen amb un afegitó important: els diners amb què els compradors dels seus productes pagaran, són crèdits hipotecaris de les pròpies caixes; cert també que hi ha malestar entre les immobiliàries no només per la competència, sinó que s’acusa a les caixes i bancs en general d’atreure cap als seus productes immobiliaris a clients que anaven a demanar crèdits hipotecaris per comprar habitatges d’altres immobiliàries –lleig).

El desenvolupament de la unió de caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa i l’activació major del portal immobiliari dins la web d’unnim.cat, és un exemple del propi creixement de la xarxa al que abans ens referiem..

No és exclusiu d’Unnim,  ni cap caixa en particular, però si cal tenir present que des de juliol  Unnim ha fet calaix per un import de 170 milions d’euros, segons fonts de la pròpia caixa, i això són diners.

Una particularitat important del portal no només   és el cercador, que està dotat de diversos criteris de cerca, sinó també el fet que el propi client  por fer les seves pròpies simulacions sobre quotes hipotecaries que resulten segons l’import de la hipoteca que es necessiti. I a banda, la presentació és molt acurada (vistes exteriors o interiors dels habitatges, amb una fitxa de les característiques més importants, plànols, preus, descomptes que s’apliquen, etc, inclouen la possibilitat de reservar o fer contraorfertes).

El que no incorpora, ja ens agradaria, és la possibilitat que el propi client es concedeixi la hipoteca.

Bé, aquest és no el camí en exclusiva, però sí un camí més, important i ben traçat.