Elisabet Planas i Pons - Advocat

IMG_5024_1Nascuda a Barcelona el 17 de febrer de 1985.

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (juny de 2008).
 • Membre de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Terrassa, amb el número de col.legiada 2.311.
 • Membre de la Junta de Govern de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Terrassa amb el càrrec de Bibliotecària-Comptadora des del 19 de desembre de 2014.
 • Professora Associada del Departament de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona des d’octubre de 2013.
 • Secretària del Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves (GAJ) de Terrassa (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa) des d’octubre de 2013.
 • Col·laboradora habitual del Diari terrassenc “La Torre” del “Grup Nació Digital” (GND) amb articles d’opinió sobre qüestions legals o normatives que afecten a la ciutat de Terrassa des d’abril de 2013.
 • Inscrita des de març de 2012 al Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa en els àmbits Civil, Penal i Violència de Gènere.
 • Ha estat col·laboradora habitual de la revista mensual “LLOCS” des de juliol de 2011 fins a març de 2013, amb articles d’actualitat o informació jurídiques.
 • Ha estat professora a la Universitat de Barcelona de les assignatures “Dret de l’Empresa i del Mercat” del grau de Dret, i “Règim Jurídic del Mercat” del segon cicle ITM (Investigació i Tècniques de Mercat) des de setembre del 2010 a febrer del 2012.
 • Ha estat col·laboradora habitual del setmanari “EL TOT Egara” de juliol a desembre de 2010, amb articles sobre l’actualitat jurídica i informació d’interès.
 • Ha realitzat el “Curs d’Especialització Lletrada en Violència de Gènere” impartit pel Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) de febrer a abril de 2013 que habilita per exercir en el Torn d’Ofici de Violència de Gènere.
 • Ha realitzat el “Curs de Contractació Mercantil dels Seminaris UOC-ICAB” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de maig a juliol de 2012.
 • Ha participat com a congressista al CongrésGaranties reals en escenaris de crisi: present i prospectiva celebrat a la Universitat de Barcelona els dies 20 i 21 d’octubre de 2011.
 • Ha realitzat el curs “Aplicació de la Llei Concursal als cinc anys de la seva vigència” dirigit a la formació d’administradors concursals, organitzat per l’editorial Tirant lo blanch i el Col·legi de Notaris de Catalunya, impartit a Barcelona en el mateix Col·legi durant els mesos de febrer i març de 2010.
 • Exercent a Barcelona en un despatx mercantilista de juliol de 2008 a gener de 2009.
 • Col.laboració a la revista “El Fisco” amb un article sobre “El contrato de escrow” publicat al número de setembre de 2008, pàgines 28 a 37.
 • Col·laboració en Procuradoria dels Tribunals de Terrassa (2006).
 • Idiomes: català, castellà, anglès, disposant d’un domini parlat i escrit de l’anglès i disposa del Certificate of Advanced in English (C.A.E.), de la Universitat de Cambridge (desembre de 2003), així com el Certificat Elemental i Certificat d’Aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI); i alemany, amb una competència bàsica parlat i escrit.