Joan Mª Planas i Pons - Advocat

Nascut a Barcelona l’11 de gener de 1988.

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (juny 2011).
  • Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb el número de col·legiat 2.413.
  • Participant del Congrés de “Garanties reals en escenaris de crisi: present i prospectiva” organitzat per la Universitat de Barcelona el 20 i 21 d’octubre de 2011.
  • Pràctiques a Planas & Planas – Advocats durant estudi acadèmic en el període de 2006 a 2010.
  • Domini complert de l’anglès, amb fluïdesa en grau de nadiu i disposant de titulació complementària.