Joan Planas i Comerma - Advocat

joan planas
Nascut a Terrassa, el 16 de novembre de 1955.

En aquests 30 anys ha assolit un reconegut prestigi en l’àmbit de l’assessorament personal i empresarial de tipus patrimonial, abastant els seus aspectes civils, administratius, urbanístics i fiscals.

Al llarg d’aquests anys, a grans trets ha portat a termes les següents activitats:

 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (3ª promoció).
 • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el núm. 12.650.
 • Membre del Col·legi d’Advocats de Terrassa amb el núm. 646.
 • Advocat especialitzat en l’àmbit immobiliari i urbanístic amb despatx professional al carrer Gutenberg, 3-2n-10ª de Terrassa (despatx obert des del 1980).
 • Administrador de Finques col·legiat amb el núm. C0005693.
 • Secretari General de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca (des del 1981).
 • Cap del Servei Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca (des del 1981).
 • Secretari de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya (des d’abril de 2014).
 • Especialista en Dret Patrimonial Immobiliari.
 • Diplomat del curs de postgrau en Especialització en Valoracions Immobiliàries de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
 • Diplomat en Formació Tributària per l’Institut de la Petita i Mitjana Empresa Industrial.
 • Diplomat en Informàtica Aplicada a la Petita i Mitjana Empresa per l’Institut de la Petita i Mitjana Empresa Industrial.
 • Conferenciant sobre diverses matèries jurídiques (Impost sobre Successions i Donacions, la Llei d’Arrendaments Urbans, Llei de la Propietat Horitzontal, Llei d’Ordenació de l’Edificació,  Llei de Permutes Immobiliàries, etc.). La darrera ponència, amb el títol “Situació actual dels procediments judicials en matèria d’arrendaments urbans” va tenir lloc el 21 de febrer de 2014 en un vermut celebrat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers de 13:00 a 15:00 hores, organitzat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
 • Ha col.laborat en diversos programes radiofònics (Catalunya Ràdio, Ràdio Terrassa) i en premsa (col.laborador habitual del Diari de Terrassa en més de 700 articles).
 • Membre fundador de l’Asociación Española de Valoradores Inmobiliarios.
 • Ha estat Secretari de l’Asociación Española de Valoradores Inmobiliarios.
 • Professor de Dret Civil i Mercantil a l’IPFP (Institut Politècnic de Formació Professional de Terrassa) (1979-1987)
 • Secretari de l’IPFP (Institut Politècnic de Formació Professional de Terrassa)de Terrassa (1985-1987)
 • Professor de Dret Mercantil a  l’Escola Universitària de Negocis de la Caixa de Terrassa (EUNCET).
 • Director i professor de diversos Cursos de Gestió Immobiliària de l’Escola Universitària de Negocis de la Caixa de Terrassa (EUNCET) impartits a Tarragona, Lleida i Terrassa.
 • Professor del Master en Direcció i Administració d’Empreses de l’EUNCET.
 • Assessor jurídic del Gremi de Constructors d’Obres de Terrassa i Comarca (2001-2004)
 • Assessor immobiliari-urbanístic de la CECOT (2001-2004)
 • Assessor d’empreses del sector de la promoció i construcció immobiliàries.
 • Professor de l’Escola de Pràctica i Especalització Jurídica de l’Il.ltre. Col.legi d’Advocats de Terrassa (fins 2005).
 • Ponent del Curs “Garanties i Publicitat” amb la Ponència « La Garantia dels Immobles » organitzat per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya  i l’Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo celebrat els dies 26 a 28 de novembre de 2003.
 • Participant en diversos fòrum, conferències i congressos jurídics i de la propietat immobiliària.
 • Secretari del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya (2007-2008).