Serveis

serveis planas i planasEn aquesta secció hi poden trobar una relació de les principals àrees d’especialització del nostre despatx:

Els nostres serveis són accessibles a tots els nostres clients.

Tots els serveis són atesos sempre per un dels titulars del despatx, amb la major cura, discreció i confidencialitat provades.

La prestació de serveis es complementa, per als nostres clients, sense necessitat de clau d’accés, amb l’eina que s’ubica a la secció contacte-consulta. Mitjançant aquesta els clients poden informar-se del seguiment dels assumptes que ens confien, formular consultes breus i puntuals que els interessin, assumint per part nostre el compromís formal de donar-los resposta en el termini de 24 hores.