Dret Processal

Defensa dels interessos del client en procediments judicials davant les diferents jurisdiccions i instàncies i, en particular:

  • Processos de resolució d’arrendaments.
  • Desnonaments per impagament de lloguers d’habitatges i locals.
  • Procediment de responsabilitat civil extracontractual.
  • Responsabilitat civil d’administradors.
  • Situacions de conflictes en matèria societària.
  • Reclamacions de quantitat (monitoris i canviaris).
  • Procediments en l’àmbit del dret de família.
  • Reclamacions en via administrativa a Administracions Públiques (Ajuntaments, etc.).
  • Reclamacions judicials contencioso-administratives.