Dret Tributari

  • Assessoria fiscal integral d’empreses i particulars en matèria de tributació patrimonial i immobiliària.
  • Consultoria en l’organització i tributació de l’empresa i patrimoni familiar.
  • Procediments de revisió tributària en via administrativa i contenciosa-administrativa.
  • Devolució d’ingressos indebuts.